فرم درخواست کارآموزی

  • جهت تکمیل ثبت نام حداقل لازم به واریز مبلغ 300 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت می باشد و شما مستقیما به درگاه پرداخت متصل می گردید.در صورت تمایل می توانید هزینه دوره کارآموزی را به طور کامل پرداخت نمایید.

پیگیری درخواست

تعرفه دوره ها

تخفیف ویژه کارآموزی

تومان
1،800،000
دوره های کارآموزی ویژه موبوامداد

تخفیف ویژه به مناسبت افتتاح وب سایت

مبلغ 300،000 تومان به عنوان پیش پرداخت و مابقی طی برگزاری دوره

شرایط و زمان بندی دوره ها

دوره کارآموزی تخصصی

برگزاری توسط موبوامداد

آموزش تعمیرات تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری
تمرین های عملی
آموزش تئوری
دوره کارآموزی در محل کار
ایجاد فرصت های شغلی
آموزش ها بر اساس تکنولوژی روز
تامین خوابگاه در صورت تمایل برای هموطنان ساکن در شهرستان